LZV’s zijn inmiddels een bekend verschijnsel op de Nederlandse snelwegen. Ook in Duitsland en andere landen groeien de mogelijkheden om deze 25 meter lange combinaties in te zetten. Vanwege het beperkte aantal wegen waarover ze mogen rijden, is de inzet van LZV’s in de praktijk lastig te plannen. Dat verandert met de inzet van TLNplanner.

Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (LZV) zijn in trek. Ze zijn maximaal 6,5 meter langer dan een gewone combinatie en mogen 10 ton meer vervoeren. Vanwege de brandstofbesparing – die kan oplopen tot 30 procent – worden LZV’s daarom ook wel ecocombi’s genoemd. Naar schatting rijden in Nederland circa 2000 exemplaren rond.

Vele restricties

Voor planners vormen LZV’s een extra uitdaging. Ze mogen alleen met ontheffing rijden op wegen die daarvoor zijn vrijgegeven. Naast de snelwegen zijn dat een beperkt aantal vastgestelde routes. LZV’s mogen daarnaast geen spoorwegen oversteken waarover treinen met meer dan 40 kilometer per uur rijden. Ook woonerven en zones waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden, zijn verboden terrein. Voor chauffeurs geldt een extra restrictie: alleen met een aanvullende rijopleiding mogen zijn een LZV besturen.

Voor transportbedrijven met planners die handmatig opereren, zijn LZV’s slechts beperkt inzetbaar. Vanwege de vele restricties kunnen ze alleen vaste ritten rijden via routes waarover geen enkele discussie bestaat. Het is praktisch gezien niet te doen om elke dag opnieuw voor een rit uit te zoeken of die door een LZV kan worden uitgevoerd of niet.

LZV-voertuigprofiel

TLNplanner biedt uitkomst. In nauw overleg met Transport & Logistiek Nederland (TLN) en RDW heeft PTV in dit routeplanningssysteem het LZV-voertuigprofiel en het LZV-wegennetwerk opgenomen. Uiteraard zorgt PTV in afstemming met RDW ervoor dat het LZV-wegennetwerk voortdurend wordt geactualiseerd. Hoe werkt het? Zodra binnen de routeplanner het LZV-voertuigprofiel wordt geselecteerd, licht het wegennetwerk voor LZV’s op.

Als planners gebruik maken van TLNplanner, kunnen ze de inzetmogelijkheden van LZV’s in de praktijk flink vergroten. Dat betreft vooralsnog Nederland, maar sluit niet uit dat dit in de toekomst ook voor andere landen gaat gelden.

TLNplanner

TLNplanner is een product van PTV en TLN, speciaal ontwikkeld voor de transportsector. Ruim 2800 TLN-leden maken dagelijks gebruik van het routeplanningssysteem, dat door tal van brancheorganisaties wordt ondersteund. De tool is niet alleen geschikt voor de dagelijkse operationele planning, maar ook voor tactische en strategische vraagstukken. Overweegt een bedrijf de aanschaf van een nieuwe LZV? Met TLNplanner kunnen ze eenvoudig uitrekenen voor welke ritten en routes dat wel of niet rendabel is.

Test 15 dagen gratis

Nu testen »

TLNplanner aanschaffen

Bestel direct »

Gratis online demo TLNplanner

Vraag nu aan »