TLNplanner is de standaard routeplanner waarmee u eenvoudig transportkosten berekent. Dat geldt ook voor de vrachtwagenheffing, die de Nederlandse overheid naar verwachting in 2026 invoert. Vanaf dat moment betaalt u voor alle vrachtwagens in Nederland een tol van circa vijftien cent per kilometer. TLNplanner laat zien wat de impact is op uw verdienmodel.

Wat is de Nederlandse vrachtwagenheffing?

De vrachtwagenheffing betekent dat vrachtwagens voor het gebruik van het wegennet een vast bedrag per kilometer gaan betalen. Hoe groter het gebruik van het wegennet, hoe hoger de tol die in Nederland voor vrachtwagens moet worden betaald. Deze tol is vergelijkbaar met de maatregelen die gelden in de ons omringende landen, zoals de tol in België en de Maut in Duitsland.

Met de vrachtwagenheffing voor Nederland verdwijnt de belasting zware motorvoertuigen (het Eurovignet), terwijl de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens tot het Europees minimum wordt verlaagd. De netto-opbrengst van de vrachtwagenheffing gaat naar verduurzaming en innovatie van de transportsector. Denk daarbij aan de inzet van elektrisch aangedreven vrachtwagens, het gebruik van hernieuwbare brandstoffen en vermindering van het aantal kilometers.

Wie gaat de vrachtwagenheffing betalen?

Iedereen die met zijn vrachtwagen gebruikt van het Nederlandse wegennet. De heffing geldt niet alleen voor snelwegen, maar ook voor een aantal lokale en regionale wegen. Daarmee wil de overheid voorkomen dat vrachtwagens snelwegen gaan mijden om geen vrachtwagenheffing te hoeven betalen. Vrachtwagens hoeven geen extra tol te betalen op wegen waar al tol wordt geheven, zoals de Westerscheldetunnel, Kiltunnel en Blankenburgverbinding.

De Nederlandse vrachtwagenheffing geldt voor zowel binnenlandse als buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3500 kilo. De hoogte van de heffing hangt af van de milieukenmerken en het gewicht van de vrachtwagen. Dus hoe schoner en lichter het voertuig, hoe lager de heffing. Het kabinet heeft aangegeven dat het gemiddelde tarief circa 15 cent per kilometer zal bedragen.

Hoe bereken ik de Nederlandse vrachtwagenheffing?

Straks gebeurt dat volledig automatisch. In elke vrachtwagen wordt boordapparatuur geïnstalleerd die bijhoudt hoeveel kilometer de vrachtwagen heeft afgelegd op de wegen waar de heffing geldt. De boordapparatuur wordt geleverd door de toldienstaanbieders die de vrachtwagenheffing namens de overheid gaan registreren en innen.

De vrachtwagenheffing kunt u ook berekenen met TLNplanner, de standaard routeplanner voor de Nederlandse transportsector. De TLNplanner weet voor welke wegen de vrachtwagenheffing wel en niet geldt. Op basis van uw voertuigprofiel en uw route rekent TLNplanner uit hoeveel tol per vrachtwagen in Nederland u moet betalen. Net als nu al mogelijk is met de tol in België en de Maut in Duitsland. U kunt er van op aan dat in TLNplanner altijd de actuele tolkosten staan – niet alleen van Nederland, België en Duitsland maar ook van alle andere Europese landen.

Waarom zou ik de vrachtwagenheffing berekenen?

Omdat u vooraf wilt weten wat u kwijt bent aan de vrachtwagenheffing in Nederland, zodat u die kunt meenemen in de offertes aan klanten. Na afloop van een rit kunt u de vrachtwagenheffing berekenen om te controleren of de toldienstaanbieder het correcte bedrag heeft geïnd en om uw opdrachtgever het juiste bedrag in rekening te brengen. Behalve voor voorcalculatie en nacalculatie is het ook zinvol om de hoogte van de tol voor vrachtwagens in Nederland mee te nemen bij de investering in het wagenpark: met welk type voertuig bent u straks het beste uit?

De Nederlandse vrachtwagenheffing heeft impact op het verdienmodel en het rendement van uw bedrijf. Uw vaste kosten gaan immers omlaag, terwijl uw variabele kosten stijgen. Daarom worden de details over de vrachtwagenheffing – de wegen waarvoor die geldt en het tarief per type voertuig – opgenomen in TLNplanner zodra ze bekend zijn. Zodat u al ver voor invoering van de vrachtwagenheffing kunt uitrekenen wat de gevolgen zijn voor de operatie en het bedrijfsresultaat.

Nu testen »

Test 15 dagen gratis

Nu testen »

TLNplanner aanschaffen

Bestel direct »

Gratis online demo TLNplanner

Vraag nu aan »

x

Nieuwe functionaliteit

icon tlnplanner tracing

Traceer en visualiseer de locaties van uw voertuigen op de kaart.

 

Meer weten? »